คำศัพท์ : quash

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quash (คว็อฌ)

ล้ม ปราบ (กบฏ)