คำศัพท์ : quasar

(ถูกค้นหาทั้งหมด 46 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quasar (คแวซ-อา)

แร่ควอทซ