คำศัพท์ : quarto

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quarto (ควอ-โท)

ยกสี่ใบ