คำศัพท์ : quarter

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quarter (ควอ-เทอะ)

หนึ่งในสี่ชั่วโมง เสี้ยว

(ขอ)ความกรุณา

หนึ่งในสี่

ที่พัก