คำศัพท์ : quarry

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quarry (ควอ-ริ)

ขุด (หิน)