คำศัพท์ : quark

(ถูกค้นหาทั้งหมด 45 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quark (ควาค)

ขนาด