คำศัพท์ : quantum

(ถูกค้นหาทั้งหมด 46 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quantum (ควอน-ทัม)

ปริมาณ