คำศัพท์ : quantity

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quantity (ควอน-ทิทิ)

ขนาด