คำศัพท์ : quanta

(ถูกค้นหาทั้งหมด 46 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quanta (ควอน-ทะ)

ปริมาณ