คำศัพท์ : quandary

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quandary (ควอน-เดอะริ)

อาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก