คำศัพท์ : qualm

(ถูกค้นหาทั้งหมด 45 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
qualm (ความ)

ความประหวั่นพรั่นพรึง