คำศัพท์ : quality

(ถูกค้นหาทั้งหมด 893 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quality (ควอล-อิทิ)

เนื้อหา คุณภาพ

รส

น้ำเพชร

ระดับ

สกุล