คำศัพท์ : quaint

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quaint (คเวนท)

แปลกอย่างน่าเอ็นดู