คำศัพท์ : quail

(ถูกค้นหาทั้งหมด 151 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quail (คเวล)

อกสั่น นกคุ่ม