คำศัพท์ : quagmire

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quagmire

ห้วงอันยุ่งยาก ตม