คำศัพท์ : quaggy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quaggy (คแวก-กิ)

เป็นบึง