คำศัพท์ : quadrat

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quadrat (ควอด-แร็ท)

แท่งตะกั่ว