คำศัพท์ : quadrant

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quadrant (ครอด-แร็นท)

หนึ่งในสี่ของเส้นรอบวงกลม เครื่องวัดมุม