คำศัพท์ : quad

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quad (คว็อด)

แท่งตะกั่ว