คำศัพท์ : quackery

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quackery (คแวค-เออะริ)

การหลอกลวง