คำศัพท์ : quack

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quack (คแว็ค)

พูดเสียงขรม ร้องก้าบๆ

(คน) ที่ทำตัวเป็นผู้รู้

(ยา) เก๊