คำศัพท์ : qua

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
qua (คเว)

ในฐานะที่เป็น