คำศัพท์ : pyx

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pyx (พิคซ)

กล่องบรรจุขนมปังของพระผู้เป็นเจ้า