คำศัพท์ : put

(ถูกค้นหาทั้งหมด 138 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
put (พุท)

ตั้ง แสดงเป็นคำพูด

แล่น (เรือ)

จัด

ลงความเห็น

ตี (ลูกกอล์ฟ)