คำศัพท์ : push

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
push (พุฌ)

รีบดำเนิน ส่งเสริม

ดัน

ขับ