push หมายถึง รีบดำเนิน ส่งเสริม ดัน ขับ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ push แปลว่า รีบดำเนิน ส่งเสริม ดัน ขับ หมายถึง รีบดำเนิน ส่งเสริม ดัน ขับ push อ่านว่า (พุฌ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
push (พุฌ)

รีบดำเนิน ส่งเสริม

ดัน

ขับ