คำศัพท์ : pus

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pus (พัซ)

หนอง