คำศัพท์ : purr

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
purr (เพอ)

(ทำ) เสียงฟี้อย่างแมว