คำศัพท์ : purl

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
purl (เพิล)

เสียงน้ำวน