คำศัพท์ : pur

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pur (เพอ)

(ทำ) เสียงฟี้อย่างแมว