คำศัพท์ : punt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
punt (พันท)

เตะ (ลูกฟุตบอล) เล่นม้า

ถ่อเรือ

เรือท้องแบน