คำศัพท์ : pulp

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pulp (พัลพ)

ประสาทในฟัน ส่วนที่เป็นเนื้อ

เยื่อ

สิ่งที่บดจนเหลวละเอียด