คำศัพท์ : pull

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pull (พุล)

ดึง ตี (ลูกกอล์ฟ)เฉไปทางซ้าย

ได้เปรียบ

สายกระดิ่ง

อำนาจชักจูง