คำศัพท์ : puff

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
puff (พัฟ)

ปอย ส่งเสริม

อวดดี

หอบฮักๆ

อ้วน

(ลม) ฮือ

ขนมฟู