คำศัพท์ : pry

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pry (พไร)

งัด ลอดมอง