คำศัพท์ : prim

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
prim (พรีม)

เรียบร้อย