คำศัพท์ : prig

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
prig (พริก)

คนพิถีพิถัน