คำศัพท์ : pot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 592 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pot (พ็อท)

กระชัง ได้มา

แทง (บิลเลียด) ลงหลุม

บรรจุกระถาง

จำนวนเยอะแยะ