pot หมายถึง กระชัง ได้มา แทง (บิลเลียด) ลงหลุม บรรจุกระถาง จำนวนเยอะแยะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 629 ครั้ง)

คำศัพท์ pot แปลว่า กระชัง ได้มา แทง (บิลเลียด) ลงหลุม บรรจุกระถาง จำนวนเยอะแยะ หมายถึง กระชัง ได้มา แทง (บิลเลียด) ลงหลุม บรรจุกระถาง จำนวนเยอะแยะ pot อ่านว่า (พ็อท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pot (พ็อท)

กระชัง ได้มา

แทง (บิลเลียด) ลงหลุม

บรรจุกระถาง

จำนวนเยอะแยะ