คำศัพท์ : pork

(ถูกค้นหาทั้งหมด 161 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pork (โพค)

เนื้อหมู