คำศัพท์ : poor

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
poor (พูร)

ไม่ดี ขัดสน

ออดแอด

น่าสงสาร

เคราะห์ร้าย