คำศัพท์ : poop

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
poop (พูพ)

ดาดฟ้าบาหลี คนเซ่อ