คำศัพท์ : pond

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pond (พ็อนด)

บ่อน้ำ ทะเล