plot หมายถึง ลาก (เส้น) เค้าโครงเรื่อง ผืนที่ดิน อุบาย เขียนแผนที่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ plot แปลว่า ลาก (เส้น) เค้าโครงเรื่อง ผืนที่ดิน อุบาย เขียนแผนที่ หมายถึง ลาก (เส้น) เค้าโครงเรื่อง ผืนที่ดิน อุบาย เขียนแผนที่ plot อ่านว่า (พล็อท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
plot (พล็อท)

ลาก (เส้น) เค้าโครงเรื่อง

ผืนที่ดิน

อุบาย

เขียนแผนที่