คำศัพท์ : plot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
plot (พล็อท)

ลาก (เส้น) เค้าโครงเรื่อง

ผืนที่ดิน

อุบาย

เขียนแผนที่