คำศัพท์ : pit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pit (พิท)

คว้านเมล็ดที่เติมน้ำมันรถแข่ง

บ่อแร่

รอยโบ๋ในร่างกาย

หลุมพราง