คำศัพท์ : pile

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pile (ไพล)

เข็มลงรากตึก เครื่องแยกปรมาณู

ทับถม

ปึก

ก่ายกอง

หัวริดสีดวง