pile หมายถึง เข็มลงรากตึก เครื่องแยกปรมาณู ทับถม ปึก ก่ายกอง หัวริดสีดวง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ pile แปลว่า เข็มลงรากตึก เครื่องแยกปรมาณู ทับถม ปึก ก่ายกอง หัวริดสีดวง หมายถึง เข็มลงรากตึก เครื่องแยกปรมาณู ทับถม ปึก ก่ายกอง หัวริดสีดวง pile อ่านว่า (ไพล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pile (ไพล)

เข็มลงรากตึก เครื่องแยกปรมาณู

ทับถม

ปึก

ก่ายกอง

หัวริดสีดวง