คำศัพท์ : pike

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pike (ไพค)

ไม้กั้นขวางถนนสำหรับเก็บเงินจากยวดยาน ปลาไพค

หอก