คำศัพท์ : pig

(ถูกค้นหาทั้งหมด 150 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pig (พิก)

คนสกปรก เยียดยัดอัดแอเหมือนอย่างหมูในเล้า

คนรั้น