คำศัพท์ : phonetic

(ถูกค้นหาทั้งหมด 157 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
phonetic (โฟะเนท-อิค)

เกี่ยวกับเสียงของภาษา