คำศัพท์ : pew

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pew (พยู)

ม้านั่งในโบสถ์ ช่องนั่งฟังเทศน์