pet หมายถึง สัตว์เลี้ยง ลูบคลำ ที่พอใจนักหนา ที่รัก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 126 ครั้ง)

คำศัพท์ pet แปลว่า สัตว์เลี้ยง ลูบคลำ ที่พอใจนักหนา ที่รัก หมายถึง สัตว์เลี้ยง ลูบคลำ ที่พอใจนักหนา ที่รัก pet อ่านว่า (เพ็ท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pet (เพ็ท)

สัตว์เลี้ยง ลูบคลำ

ที่พอใจนักหนา

ที่รัก