คำศัพท์ : pet

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pet (เพ็ท)

สัตว์เลี้ยง ลูบคลำ

ที่พอใจนักหนา

ที่รัก