คำศัพท์ : per

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
per (เพอ)

ต่อ โดย